Dienstverlening Wepaq stopt op 1 juli 2022 definitief

Faillissement

Op 25-05-2022 is Wepaq B.V. door de rechtbank in Zeeland-West-Brabant failliet verklaard. Als curator is aangesteld mr S.M.P. Jacobs. Het insolventienummer van deze zaak is F.02/22/73.

Helaas valt na een periode van ca. 4 jaar het doek voor Wepaq B.V. in Rijen. Namens het hele team van Wepaq willen wij graag onze dank uitspreken voor de steun die wij deze jaren ontvingen van de vele particuliere en zakelijke klanten. Wij hebben alles in het werk gesteld om jullie zo goed mogelijk te helpen bij logistieke uitdagingen.

In deze periode zijn bijzonder veel mooie momenten en mooie mensen de revue gepasseerd. Hoewel dit einde ook voor ons bijzonder plotseling kwam kijken wij toch terug naar een schitterende periode.

Servicepunt en postbussen

Het servicepunt van o.a. PostNL blijft tot eind juni operationeel. Tot die tijd worden pakketten als vanouds verzonden en ontvangen.  Wel adviseren wij dringend om pakketten niet langer te laten liggen dan noodzakelijk. Ook de postbussen zullen op eind juni bij ons verdwijnen. Op 30 juni kun je voor het laatst tot ca 12.00 uur jouw post ophalen, daarna wordt de gehele kast verhuisd naar; Broodhuis Vromans bakkers Hoofdstraat 50A, 5121 JG Rijen. Hier kun je vanaf 1 juli terecht om de postbusinhoud af te halen.

Curator

Voor meer informatie aangaande het faillissement verwijzen wij door naar:

Curator:
mr S.M.P. (Bas) Jacobs
Mr. van Coothstraat 33
5141 EP Waalwijk
+31 (0)416 349 974

bjacobs@tenadvocaten.nl

Wepaq services will definitively stop on July 1, 2022

Bankruptcy

On 25-05-2022   Wepaq B.V. declared bankrupt by the court in Zeeland-West-Brabant. The appointed curator is mr S.M.P. Jacobs. The insolvency number of this case is F.02/22/73.

Unfortunately, after a period of approximately 4 years, the curtain falls for Wepaq B.V. in Rijen. On behalf of the entire Wepaq team, we would like to express our gratitude for the support we have received over the years from the many private and business customers. We have made every effort to help you as best we can with logistical challenges.

During this period, many beautiful moments and beautiful people were passed in review. Although this end also came very suddenly for us, we still look back on a wonderful period.

Service point and PO boxes

The service point of PostNL will remain operational until the end of June. Until then, packages will be sent and received as usual. We do, however, urgently advise not to leave packages for longer than necessary. The post boxes will also disappear from us at the end of June. On June 30 you can collect your mail for the last time until about 12:00, after which the entire cupboard will be moved to; Broodhuis Vromans bakers Hoofdstraat 50A, 5121 JG Rijen. You can go here from 1 July to collect the mailbox contents.

Curator

For more information regarding the bankruptcy, please refer to:

Curator:
mr S.M.P. (Bas) Jacobs
Mr. van Coothstraat 33
5141 EP Waalwijk
+31 (0)416 349 974

bjacobs@tenadvocaten.nl

Wepaq-Dienste werden am 1. Juli 2022 endgültig eingestellt

Konkurs

Am 25.05.2022   Wepaq B.V. vom Gericht in Zeeland-West-Brabant für bankrott erklärt. Der ernannte Kurator ist Herr S.M.P. Jacobs. Die Insolvenznummer dieses Falles lautet F.02/22/73.

Leider fällt nach etwa 4 Jahren der Vorhang für Wepaq B.V. in Rijen. Im Namen des gesamten Wepaq-Teams möchten wir uns bei den vielen Privat- und Geschäftskunden für die langjährige Unterstützung bedanken. Wir haben uns bemüht, Ihnen bei logistischen Herausforderungen so gut wie möglich zu helfen.

In dieser Zeit wurden viele schöne Momente und schöne Menschen Revue passieren lassen. Obwohl dieses Ende auch für uns sehr plötzlich kam, blicken wir dennoch auf eine wunderbare Zeit zurück.

Servicestelle und Postfächer

Die Servicestelle von PostNL bleibt bis Ende Juni in Betrieb. Bis dahin werden Pakete wie gewohnt versendet und empfangen. Wir raten jedoch dringend davon ab, Pakete länger als nötig aufzubewahren. Auch die Briefkästen werden Ende Juni bei uns verschwinden. Am 30. Juni können Sie Ihre Post letztmalig bis ca. 12:00 Uhr abholen, danach wird der gesamte Schrank eingeräumt; Broodhuis Vromans Bäckerei Hoofdstraat 50A, 5121 JG Rijen. Hier können Sie ab dem 1. Juli den Briefkasteninhalt abholen.

Kurator

Weitere Informationen zum Insolvenzverfahren finden Sie unter:

Kurator:
mr S.M.P. (Bas) Jacobs
Mr. van Coothstraat 33
5141 EP Waalwijk
+31 (0)416 349 974

bjacobs@tenadvocaten.nl